De Regenboogdag
Havona

Meer over Inez

Ik ben healer, coach, counselor, trainer, en lichtwerker. In 1999 ben ik ingewijd in Reiki I en II, en in 2006 ben ik ingewijd als Reiki Master. Reiki betekende voor mij een inwijding in het voelen en ervaren van energieŽn bij mensen en dieren. Het maakte dat ik me bewust werd van het stromen van energie in mijn handen en in mijn systeem. Ook was het voor mij een eerste bewuste kennismaking met mediteren. In een meditatiegroep merkte ik hoe mooi mediteren voor mij was. Het bracht me inzichten, en ik voelde me er prettig bij, zo in een innerlijke wereld te verkeren en mijzelf en de ander de energie te laten voelen. In 2007 volgde mijn inwijding als Shamballah Master, en Magnified Healer.

Al zolang als ik mij kan heugen, zag, hoorde, en voelde ik meer dan anderen in mijn omgeving. Als kind zag ik de prachtige aura's van bomen, bloemen en dieren. En het voelde alsof het altijd zomer was. Mijn gevoeligheid is gebleven, en ik heb geleerd om er mee om te gaan in de wereld om me heen. Ik werk veel met energieŽn, bijvoorbeeld om ze te transformeren, als er bijvoorbeeld een blokkade bestaat in een persoon of in een huis: een blokkade kan een zwaarte in de energie zijn, of daar waar energie niet meer stroomt. Dit wordt energetische reiniging genoemd.

Ik heb ervaren dat door hormoonwisselingen, je gevoeliger kunt worden voor ervaringen vanuit het zogenaamde 'ongeziene'. Er schijnt een verband te bestaan tussen je endocriene (hormonale) systeem en het opener en gevoeliger worden voor het hebben van paranormale ervaringen. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat we nu, richting 2012, door de fotonengordel gaan, in het heelal, wat sterk inwerkt op hetzelfde endocriene systeem, en dat er nu veel mensen zijn, (en niet alleen de gevoeligen onder ons) die ervaringen hebben, welke lijken op paranormale ervaringen. De toegenomen energie die er in deze periode, vanuit het heelal op de aarde landt, kan er voor zorgen dat je je chaotischer voelt, of verwarder, of gevoeliger. Wat ik vaak hoor (en zelf ook meemaak), is dat je je in een familie of ander sociaal verband, je niet meer op je gemak voelt, alsof de sfeer waarin je je dan bevindt, zwaarder aanvoelt dan dat wat je gewend bent. De neiging kan ontstaan om je niet meer in die omgeving te willen vertonen, je ervoor te willen afsluiten. Je familie kan daar op reageren, soms helpt het door er over te praten, soms kan dat ook tot onbegrip leiden. Veel lichtwerkers gaan hier door heen, en zoeken aansluiting bij elkaar om elkaars verhaal te laten vertellen en te luisteren. Het helpt misschien om te weten dat deze periodes van voorbijgaande aard zijn, en dat het weer makkelijker wordt op het moment dat je de energie geÔntegreerd hebt in je systeem (meer hierover kun je vinden bij "ascentieverschijnselen".).

In 2003 had ik verscheidene dromen waarin Moeder Maria en Maria Magdalena aan mij verschenen. In ťťn van die dromen zat ik samen met Maria Magdalena te praten aan een rivier, van vrouw tot vrouw. Boven op de berg zat Jezus. We spraken over ons leven en hoe het was om vanuit je hart te leven, vanuit je passie. Ik voelde dat ik hierover de mensen in mijn omgeving wilde gaan vertellen. De eenvoud die in onze gesprekken zat, maakte dat ik mezelf ging begrijpen, waarom mijn ervaringen zo waren geweest en hoe ze tot stand waren gekomen, en hoe dat eigenlijk door Al dat is, als het ware georganiseerd wordt, om je te leren over jezelf, en over de ander, en hoe je in elkaar steekt. Later, toen de Da Vinci Code verscheen, was ik dankbaar voor deze prachtige ervaringen. Ik ben, samen met mijn partner, de streek op gaan zoeken die in de droom voorkwam. In het Katharenland, bij Rennes le Chateau en Rennes le Baines ging mijn hart sneller kloppen en ik voelde me blij worden. Ik herkende de omgeving vanuit mijn droom, en voelde mijn hart reageren. Ik had het gevonden! In dezelfde vakantie heb ik Maria Magdalena weer ontmoet, bovenop de Mont Sancy, in de buurt van Le Puy en Velay. Het was een geweldige ervaring. Ik voelde me ťťn met haar worden, en voelde me superblij. Ondanks dat ik altijd best tegen haar opkeek, voelde ze zo gewoon, net als ieder ander. Ze vertelde me ook over de onderdrukking van het vrouwelijk aspect, en vroeg me hoe dat voor mij was. Ik herkende veel, en vertelde over mijn ervaringen in mijn kindertijd, en hoe alleen ik me vaak gevoeld had. Ik vond de wereld om me heen, niet altijd even eerlijk (en hoe er met vrouwen omgegaan werd, en ook met mannenÖ), net of het gewoon niet altijd klopte; er zat iets behoorlijk scheefs. Net alsof mannen zich anders voor moesten doen dan die ze werkelijk waren, altijd leidend op een bepaalde geforceerde manier, met als gevolg veel frustraties, die dan vaak botgevierd werden op vrouwen en kinderen. Vrouwen aan de andere kant, stelden zich afhankelijk op, en onderdrukten zichzelf in het willen uiten van hun wensen en verlangens. Ze voelden zich niet ondersteund, en deden daarom maar net alsof ze zich goed voelden in een bepaald patroon of situatie, om vanuit die goedgekeurde, sociaal wenselijk geachte en geaccepteerde situatie een vorm van liefde te ervaren. Aandacht, energie, liefde, het bekende verhaal. Vanuit die basis van liefde die geen liefde is, is het vaak behoorlijk moeilijk om echt te houden van jezelf, het voelt immers als niet eerlijk, laat staan om vanuit die minder stabiele vorm van jezelf liefhebben, liefde te geven aan een ander, je partner, of je kind, of de buurvrouw, ofÖ. Zei Jezus, niet: 'heb je naaste lief als jezelf?' Hoe maak je je vrij van die bedrukkende systemen, en gun je jezelf de ontwikkeling die je wezenlijk wilt, vanuit je hart. Jezelf of de ander iets gunnen, is mogelijk als je de liefde voor jezelf kunt opbrengen om jezelf toe te staan iets moois te ervaren. En vaak gun je jezelf of de ander niet als je bv boos bent of verdrietig om iets niet te hebben, of gefrustreerd: als ik dat niet mag, dan mag jij dat ook nietÖ.

Maria Magdalena leefde in een tijd dat vrouwen behoorlijk zwaar onderdrukt werden, zij en haar man vertelden over de Weg die je kunt gaan, het is een keuze. Een keuze om te leven naar het systeem van wat buiten je ligt, of om te leven naar dat wat in je hart leeft. Leven vanuit je eigen hart, je eigen passie, en dan samenleven met anderen. Ze hebben samen de basis gelegd om helemaal vanuit de diepste diepten van onderdrukking (van zowel vrouwelijk als mannelijk) naar gelijkwaardigheid, openheid en vrijheid van vrouw en man te kunnen gaan. Als je deze ervaring van vrijheid kent, voel je een energie in je stromen die je helpt in het uiten van jezelf en je wensen, en het laten zijn van de wensen van de ander. Dan kom je elkaar tegen in een gelijkwaardige ontmoeting, en kun je je liefde laten stromen. In deze ontmoeting, kun je elkaar omarmen. De energie die ik bedoel wordt universele liefde genoemd. Het voelt alsof je liefde kunt voelen voor veel meer dan je ooit gedacht had, je voelt je open en liefdevol, en je kunt stralen als een zonnetje naar de mensen en de wereld om je heen.

Deze ervaring en andere zijn onderdeel van de methodes die ik in mijn praktijk hanteer. Ik ben mediamiek, en kan terugkijken in tijdslijnen. In conflicten, of in probleemsituaties ontstaan vanuit vastgelopen patronen kan dit goed werken. Patronen die al generaties in een familie van ouder op kind overgaan, en die ooit eens ontstaan zijn, kunnen voor een behoorlijk ontwrichtte situatie zorgen. Tijdens een sessie of consult, kunnen we dan terug gaan in de tijd, naar de oorsprong van de ontstane situatie, en dan het conflict door personen in de huidige situatie uit laten werken. Of ik communiceer met de energieŽn van de personen uit die tijd, en voeg een neutrale ervaring toe aan de blauwdruk die de basis vormt voor het doorgeven van het patroon. Dit zorgt er voor dat de oorzaak van het probleempatroon opgelost wordt waardoor er verlichting optreedt in de situatie van dit moment. Deze methode kan zowel individueel als in een groep toegepast worden. Als ze gebruikt wordt in een groep, kan dat bijvoorbeeld tijdens een lichtwerkers bijeenkomst zijn.

Ik gebruik universele levensenergie om aura en energetische systemen van een persoon of van een omgeving te reinigen, te ordenen en weer te laten stromen.

Voor een consult, of een healing kunt u contact opnemen met:
Inez Liet
Telefoonnummer: 06-46076061
Email: Inez-havona@hotmail.com


This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!